Logo

Phone

(+95 9) 404253660

စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ေန႔။        ဇြန္လ ၂၈ရက္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္

ေကာ္မတီဝင္ဦးေရ            ေကာ္မတီဝင္ (၄၇)ဦး

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႕

၁။ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ (ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီး နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံရုံး ဝန္ၾကီးဌာန- ဒုတိယ ဥကၠဌ-၁)

၂။ေဒါက္တာ တင္မ်ိဳးဝင္း (ဥကၠဌ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-၂၁ရာစုပင္လုံအၾကိဳ ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီ- ဒုတိယဥကၠဌ-၂)

၃။ ဦးသန္႔စင္ေမာင္ (ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီး ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးွဌာန- အဖြဲ႕ဝင္)

၄။ ဦးသိန္းေဆြ (ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ၾကီးဌာန-အဖြဲ႕ဝင္)

၅။ ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအး (ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးလူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာန- အဖြဲ႕ဝင္)

၆။ ႏိူင္သက္လြင္ (ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာ ဝန္ၾကီးဌာန- အဖြဲ႕ဝင္)

၇။ ဦးထြန္းထြန္းဦး (ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံး- အဖြဲ႕ဝင္)

၈။ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး တင္ေမာင္ဝင္း (ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕အရာရွိခ်ဳပ္-အဖြဲ႕ဝင္)

၉။ ဦးခြန္ေမာင္ေသာင္း-ပင္ေလာင္းမဲဆႏၵနယ္ (ဥကၠဌတိုင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ ေဆာင္မႈ ေကာ္မတီ ၊ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္- အဖြဲ႕ဝင္)

၁၀။ ေဒၚရွီလာနန္ေတာင္(ေခၚ)ေဒၚအမ္နန္ေတာင္ (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္-၂ကခ်င္ျပည္နယ္) (ဥကၠဌ၊ တိုင္းရင္းသား ေရးရာ ေကာ္မတီ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္- အဖြဲ႕ဝင္)

၁၁။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္(ဒုတိယဝန္ၾကီး၊ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန- အဖြဲ႕ဝင္)

၁၂။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးႏိူင္ဦး (ဒုတိယတပ္မေတာ္ေလ့က်င့္ေရးအရာရွိခ်ဳပ္- အဖြဲ႕ဝင္)

၁၃။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္စိန္ထြန္းလွ (အရာရွိေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕မွဴး၊ တပ္မေတာ္ဗိုလ္ေရြးအဖြဲ႕- အဖြဲ႕ဝင္)

၁၄။ ဦးခင္ေဇာ္ဦး (ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး(ျငိမ္း)- အဖြဲ႕ဝင္)

၁၅။ ဦးလွေမာင္ေရႊ (အထူးအၾကံေပး၊ျမန္မာျငိမ္းခ်မ္းေရးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းဗဟိုဌာန- အတြင္း ေရးမွဴး)

 

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား အစုအဖြဲ႔

၁။ ပဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္း (အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး(KNU)- ဒုတိယ ဥကၠဌ)

၂။ ေစာေက်ာ္ညႊန္႔ (တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး-၁ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး/ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ျငိိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီ) KNU/KNLA-PC – အဖြဲ႕ဝင္)

၃။ ေစာစမစ္ဒြန္း (ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳကရင္တပ္မေတာ္- DKBA (အဖြဲ႕ဝင္)

၄။ ခြန္ျမင့္ထြန္း (ဥကၠဌ၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ PNLO- အဖြဲ႕ဝင္)

၅။ ေစာျမရာဇာလင္း (ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ALP- အဖြဲ႕ဝင္)

၆။ ဦးေဘာင္ေခး (ဒုတိယ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ သွ်မ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS- အဖြဲ႕ဝင္)

၇။ ပဒိုမန္းျငိမ္းေမာင္ (ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး KNU- အဖြဲ႕ဝင္)

၈။ ေစာကူးကူ (ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး/ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ျငိိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီ) KNU/KNLA-PC – အဖြဲ႕ဝင္)

၉။ ဆလိုင္းထလာေဟး (ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး CNF- အဖြဲ႕ဝင္)

၁၀။ ေစာစိန္ဝင္း (စစ္ဦးစီးမွဴးဒုတိယတန္း ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳကရင္တပ္မေတာ္ DKBA- အဖြဲ႕ဝင္)

၁၁။ ခြန္ထြန္းတင္ (ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ PNLO-အဖြဲ႕ဝင္)

၁၂။ မိဆူးပြင့္ (ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး ABSDF- အဖြဲ႔ဝင္)

၁၃။ ခိုင္လင္းခိုင္ (ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ALP- အဖြဲ႕ဝင္)

၁၄။ ဦးမ်ိဳးဝင္း (ဒုတိယ ဥကၠဌ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး ABSDF- အတြင္းေရးမွဴး)

၁၅။ ဦးစိုင္းလ (သွ်မ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS- အတြင္းေရးမွဴး)

၁၆။ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္း (အဓိပတိေကာင္စီဝင္၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး CNF- အတြင္းေရးမွဴး)

 

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအစုအဖြဲ႕

၁။ ဦးသုေဝ (ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ျမန္မာ- ဒုတိယဥကၠဌ)

၂။ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ (အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္- အဖြဲ႕ဝင္)

၃။ ဦးနိုင္ငံလင္း (အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္- အဖြဲ႕ဝင္)

၄။ ဦးျမင့္စိုး (ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီ- အဖြဲ႕ဝင္)

၅။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေဌး (ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီ- အဖြဲ႕ဝင္)

၆။ ေဒါက္တာေအးေမာင္ (ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ-အဖြဲ႕ဝင္)

၇။ ေဒါက္တာမင္းႏြယ္စိုး (မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီ)

၈။ ဦးေစာထြန္းေအာင္ျမင့္ (ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ- အဖြဲ႕ဝင္)

၉။ ဦးသိန္းထြန္း (တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီ- အဖြဲ႕ဝင္)

၁၀။ ေဒါက္တာ မနာမ္တူးဂ်ာ (ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီပါတီ- အဖြဲ႕ဝင္)

၁၁။ တာလွေဖ (တေအာင္း(ပေလာင္) အမ်ိဳးသားပါတီ- အဖြဲ႕ဝင္)

၁၂။ ဦးခြန္ထြန္းေရႊ (ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ- အဖြဲ႕ဝင္)

၁၃။ ဦးဇန္ဇမုန္(ဇိုမီးဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ- အဖြဲ႕ဝင္)

၁၄။ ဦးေရႊမင္း (လီဆူးအမ်ိဳးသားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ- အဖြဲ႕ဝင္)

၁၅။ ဦးေက်ာ္ေဇယ်ာဦး (မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ-အဖြဲ႕ဝင္)

၁၆။ စိုင္းေက်ာ္ညႊန္႔ (ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္- အတြင္းေရးမွဴး)