Logo

Phone

(+95 9) 404253660

ကရင္ျပည္နယ္ ေဒသဆိုင္ရာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ

စတင္ဖြဲ႔စည္းသည့္ ေန႔ ။ ။ ၾသဂုတ္ ၃၀ရက္ေန႔ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္

ေကာ္မတီဝင္ ဦးေရ    ။  ။ ၈ ဦး

 

ေကာ္မတီဝင္မ်ား

ဥကၠဌ

(အစိုးရကိုယ္စားလွယ္)

ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအာင္ခိုင္ခ်ိဳ

ဒုတိယ ဥကၠဌ (၁)

(တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ကိုယ္စားလွယ္)

ဖဒူေစာကလယ္ေဆး

ဒုတိယ ဥကၠဌ (၂)

(အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္)

ေနာ္မဲလာထူး

အဖြဲ႕ဝင္

(အစိုးရကိုယ္စားလွယ္)

ဦးသိန္းေဇာ္

အဖြဲ႕ဝင္

(တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ကိုယ္စားလွယ္)

ေစာခ်စ္ဝင္းခိုင္

အဖြဲ႕ဝင္

(အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္)

ေစာမ်ိဳးခ်စ္

အတြင္းေရးမွဴး (၁)

(တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ကိုယ္စားလွယ္)

ဖဒူေစာေမးေဖာ

အတြင္းေရးမွဴး (၂)

(အစိုးရကိုယ္စားလွယ္)

ဗိုလ္မွဴး သက္ခိုင္ေဌး

JMC-L (ဖာပြန္) ေကာ္မတီ ပံုမွန္အစည္းအေဝး

စဥ္ေန႔စြဲေနရာေဆြးေႏြးပြဲ ေခါင္းစဥ္တက္ေရာက္သူဦးေရ
ထူးျခားျဖစ္စဥ္(သို႔) ရလဒ္မ်ား
30-Aug-2017၁ဖာပြန္ျမိဳ႕၁ဖာပြန္ျမိဳ႕ပထမအၾကိမ္ ေကာ္မတီ အစည္းအေဝး