Logo

Phone

(+95 9) 404253660

ALP

 

ALP – Arakan Liberation Party

ရခိုင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရး ပါတီ

 

လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ – ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ALA)

အစိုးရက ေခၚေသာအမည္ – ရခိုင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (RSLP)

 

 

UNFC member (Under ANC)

 

NCCT member (Under ANC)

 

 

သမိုင္းေၾကာင္း

 

ခုိင္မုိးလင္း ဦးေဆာင္ေသာ ရခုိင္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) ကုိ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖဲ႔ြစည္းခဲ့သည္။ ရခုိင္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔အျဖစ္ ရခုိင္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ALA) ကိုလည္း ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

ဦးေဆာင္သူ ခုိင္မိုးလင္းက ”ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးမွတစ္ပါး အျခား မရွိ၊ ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ရခုိင္တပ္မေတာ္ကို တည္္ေဆာက္ၾက” ဟု ေၾကြးေၾကာ္ကာ  ALA ကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

ALP ကုိ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ေရာက္မွ သိသာ ထင္ရွားလာခဲ့သည္။ ALP/ALA သည္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ KNU ႏွင့္ အတူ တြဲဖက္ လုပ္ရွားခဲ့သည္။

ALP/ALA သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားႏုိင္ရန္အတြက္ KNU စခန္းမွတဆင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္း ေက်ာ္ျဖတ္ကာ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း အဝင္တြင္ မ.ဆ.လအစုိးရ၏ အေနာက္ ေျမာက္တုိင္း စစ္ဌာခ်ဳပ္မွ စစ္ဆင္ေရးအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ရသည္။

၁၉၇၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ALP/ ALA ေခါင္းေဆာင္ ခုိင္မိုးလင္းႏွင့္ တပ္ဖြဲ႔အင္အား အေတာ္မ်ားမ်ား တုိက္ပြဲမ်ားအတြင္း က်ဆံုးခဲ့ရသည္။

ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ALP သည္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၇ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ မာနယ္ပေလာ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၂၈-၅-၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ဖဲြ႔စည္းလုိက္ေသာ ျပည္နယ္ေပါင္းစံု ျပည္ေထာင္စု အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ တပ္ေပါင္းစု (ပမဒတ) တြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရး ပါတီ (ALP) မွ ခိုင္ဘေက်ာ္၊ ခုိင္ရဲေက်ာ္၊ ခိုင္ရဲခုိင္၊ ခိုင္စုိးႏိုင္ေအာင္၊ ခုိင္မုိးမင္းတုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕လိုက္ျပီး (ပမဒတ) မွ (မဒတ) အျဖစ္ ၁၉၇၆ ေမလ(၁ဝ) ရက္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ ရာတြင္ ALP သည္ တက္ၾကြစြာပါဝင္ခဲ့သည္။ ALP မွ ခုိင္စုိးႏုိင္ေအာင္သည္ မဒတ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သည္။ စစ္အစုိးရကုိ ထုိးစစ္ဆင္တုိက္ခုိက္ေရးအတြက္ မဒတ အျမဲတမ္းအဖြဲ႔အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းရာ ALP သည္ တပ္ဖဲ႔ြဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့သည့္အျပင္ မဒတ အလယ္ပုိင္းတပ္ႏွင့္ မဒတ ေတာင္ပုိင္းတပ္မ်ားကို ဖဲ႔ြစည္းရာတြင္လည္း ALP/ALA သည္ တပ္ဖဲ႔ြဝင္အျဖစ္ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့သည္။

၁၉၈၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁ဝ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ မဒတ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၏ ေျမာက္ပုိင္း ခရီးစဥ္တြင္ ALP မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္လုိက္ပါခဲ့ျပီး ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၄  ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ မဒတ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲ႔ြႏွင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔တို႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္လည္း ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ALP ပါဝင္ခဲ႔သည္။

ALP သည္ မဒတ လက္နက္ကိုင္္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ မဒတ တပ္ေပါင္းစုႀကီးထဲတြင္သာမက ဒီမုိကေရအင္အားစုမ်ား ၁၈-၁၁-၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ေပါင္းစပ္ ပါဝင္ဖဲြ႔စည္းလုိက္ေသာ ျမန္မာျပည္ဒီမုိကရက္တစ္ မဟာမိတ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (Democractic Alliance Of Burma) DBA တြင္လည္း အဖဲ႔ြဝင္အျဖစ္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ခဲ့သည္။

၇-၁-၁၉၉၇ မွ ၁၄-၁-၁၉၉၇ ေန႔အထိ KNU ေဒသ မယ္သေရာထာတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ တုိင္းရင္းသား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီး၏ ရလာဒ္ မယ္သေရာထာ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ALP က ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီးေနာက္ပုိင္း ၁၉၉ဝ ျပည့္ဝန္းက်င္ခန္႔ကစၿပီး ခုိင္ရဲခုိင္ ဦးစီးေသာ ALP/ALA အဖဲ႔ြႀကီးသည္ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလားေဒရွ္႕၊ ျမန္မာနယ္စပ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ေဒသအတြင္း ABSDF (အေနာက္ပုိင္း အဖဲ႔ြ)၊ ရခုိင္အဖဲ႔ြမ်ားႏွင့့္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးလႈပ္ရွားခဲ့သည့္အျပင္ ခုိင္စုိးႏိုင္ေအာင ္ေခါင္းေဆာင္ေသာ ALP သည္ ထုိင္းနယ္စပ္ မဒတ၊ DAB တုိ႔အပါအဝင္ ဒီမုိကေရစီအင္းအားစုမ်ားႏွင့္အတူ န.ဝ.တ၊ န.အ.ဖ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကို ဆန္႔က်င္ေရးတုိက္ပြဲမ်ားအတြင္း ေတာက္ေလွ်ာက္ပါဝင္ခဲ့သည္။

မဆလ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္အတူ ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ မဆလ စစ္အုပ္စုစုိးမိုးမႈ ေခတ္ကာလကတည္းက ဖဲ႔ြစည္းတုိက္ပဲြဝင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ALP သည္ န.ဝ.တ- န.အ.ဖ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကုိ ဆက္လက္ဆန္႔က်င္ တုိက္ပြဲဝင္ရင္း ယေန႔အခ်ိန္အထိ အခုိင္အမာ ရပ္တည္လႈပ္ရွားလွ်က္ရွိေသာ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္

 

တည္ေထာင္သည့္ရက္စြဲ                              – ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၉ ရက္။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ ။ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္

႒ာနခ်ဳပ္                                                 – ရခိုင္ျပည္နယ္အနီး အိႏၵိယနယ္စပ္

စစ္ေရးလႈပ္ရွားသည့္ ေဒသ                 – အိႏၵိိယ-ျမန္မာနယ္စပ္ႏွင့္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္

ခန္႔မွန္းအင္အား                                        – ၆ဝ – ၁ဝဝ (ပါတီအဖြဲ႔ဝင္ ၂ဝဝဝ ခန္႔)

ဆက္ဆံေရးရံုးမ်ား                           – ေက်ာက္ေတာ္ၿမိ့ဳနယ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ (၃-၉-၂ဝ၁၂)

ပလက္ဝၿမိ့ဳနယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ (ဆိုင္းငံ့ထားသည္။)

ဆက္ဆံေရးရံုးဖြင့္ရန္ အဆိုျပဳေနရာ        – စစ္ေတြ၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ေမာင္ေတာ၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ ျမဝတီၿမိ့ဳနယ္

 

ရခိုင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) သည္ ရခိုင္ျပည္သူတို႔ လြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရးမ်ားအတႊက္ ေတာင္းဆိုလႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည္။

 

ALA စစ္စခန္းမ်ား

၁။ တပ္ရင္း အမွတ္ ၉ (ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္) ၊

၂။ ဓညဝတီ တပ္ရင္း၊

၃။ ရခိုင္ ရိန္းဂ်ားတပ္ (အိႏၵိယနယ္စပ္)

၄။ ရမၼာဝတီတပ္ရင္း (ကရင္ျပည္နယ္)

 

ALP ႒ာနခြဲမ်ား

၁။ မဲေဆာက္ (ထိုင္းႏိုင္ငံ)

၂။ ဒကၠား (ဘဂၤလာေဒ့ရွ္)

၃။ နယူးေဒလီႏွင့္ ဂူဝါဟတီ (အိႏၵိယႏိုင္ငံ)

၄။ မေလးရွားႏိုင္ငံ

၅။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု

 

 

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား

 

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္မွ ၂၄ ရက္ထိ က်င္းပေသာ ၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံတြင္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားစာရင္း

 

ဥကၠ႒ ဦးခိုင္ရဲခိုင္
ဒုတိယဥကၠ႒ ၁ ဦးခိုင္ထြန္းဝင္း
ဒုတိယဥကၠ႒ ၂ ဦးခိုင္စိုးႏိုင္ေအာင္
အဖြဲ႔ဝင္ ဦးခိုင္ေအာင္ဇံျဖဴ
အဖြဲ႔ဝင္ ဦးခိုင္မိုးခ်မ္း
အဖြဲ႔ဝင္ ဦးခိုင္ရန္မင္း
အဖြဲ႔ဝင္ ဦးခိုင္စိုးျမ
အဖြဲ႔ဝင္ ဦးခိုင္မ်ဳိးခ်စ္
အဖြဲ႔ဝင္ ဦးခိုင္ရဲလင္း
၁ဝ အရန္ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာ ခိုင္ဟိုက္နီလာေအာင္
၁၁ အရန္ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးခိုင္မင္းစိုး
၁၂ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးခိုင္စိုးႏိုင္
၁၃ တြဲဖက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးခိုင္ေအာင္စိုးသန္း

 

စစ္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား

ဦးစီးခ်ဳပ္ ခိုင္ရဲခိုင္

ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီး ေက်ာ္စိုးႏိုင္

ဗိုလ္မႉး ခိုင္မ်ဳိးဝင္း

ဗိုလ္မႉး ခိုင္ဘုန္းျမတ္ေဇာ္ (ရမၼာဝတီ တပ္ရင္းမႉး)

ဗိုလ္ႀကီး ခိုင္ေနမင္း (ရမၼာဝတီ တပ္ရင္း)

* ေဒၚေစာျမရာဇာလင္း (NCCT အဖြဲ႔ဝင္)

 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္

 

ျပည္နယ္အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲအျဖစ္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးမႈကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၅ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေသာ ၁၁ ဖြဲ႔ေျမာက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ ျဖစ္လာသည္။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲၿပီးေနာက္ပိုင္း တိုက္ပြဲမ်ား မရွိပါ။ တရားဝင္ ေဆြးေႏြးေရး ကိုယ္စားလွယ္မွာ အတြင္းေရးမႉး ဦးခိုင္သုခ ျဖစ္သည္။

 

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္တြင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို လက္မွတ္ ေရးထိုးသည္။

 

တရားဝင္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔

ေဒၚေစာျမရာဇာလင္း (UPDJC)

Participation in the Peace Process

Ceasefire Agreements

Statements

Liaison offices

 

Contact:

Website           : http://www.arakanalp.com/
Email               : [email protected]
Phone              : 09260438424, 09425018154