Logo

Phone

(+95 9) 404253660

CNF

Chin National Front – CNF

ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး

 

ျမန္မာႏိုုင္ငံကုိ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးမ်ားက နယ္ခ်ဲ႕သိမ္းပုိက္သည့္အခါ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားနည္းတူ ခ်င္းလူတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္လည္း နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တုိ႔၏ က်ဴးေက်ာ္စစ္ကို ခုခံေတာ္လွန္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၃၀ခုႏွစ္ဝန္းက်င္တြင္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသား မ်ိဳးခ်စ္လူငယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ပူးဝမၼသူးေမာင္ႏွင့္ သခင္ေအာင္မင္းတုိ႔က ခ်င္းအမ်ိဳးသားသမဂၢကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကျပီး နယ္ခ်ဲ႕အစုိးရထံ ကုိယ္ပုိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရန္္ ေတာင္းဆိုုခဲ့ၾကသည္။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္အတြင္း ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္္တုိ႔က ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ဝင္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္လာသည့္အခါတြင္လည္း ခ်င္းတုိင္းရင္းသားတုိ႔သည္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တုိ႔ကုို ဆန္္႔က်င္ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကျပန္သည္။

ဗိုလ္ခ်ုပ္ေအာင္ဆန္္း၏ ဦးေဆာင္းမႈႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္္ငံလြတ္လပ္ေရး ရရွိျပီးေနာက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ထူေထာင္ရန္ ရည္ရြယ္ၾကေသာ္လည္း တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ျဖင့္ ဗမာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒီတုိ႔က ျမန္မာႏုိင္္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္လာေသာအခါ အျခားတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ ကုိယ့္ၾကမၼာကို ဖန္တီးခြင့္ရရွိေရးအတြက္လည္းေကာင္း ေတာ္လွန္တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကသည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းက အာဏာသိမ္းခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ တုုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈသည္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္္႔လာခဲ့သည္။ တစ္ပါတီစနစ္ႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္တုိ႔၏ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈကို မလုိလားသည့္အတြက္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားနည္းတူ ေတာ္လွန္ေရးရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ္ထူေထာင္ေရး၊ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားကုိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရရွိေရး ၊ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတစ္ရပ္ ထူေထာင္ေရးတုုိ႔အတြက္ “ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF)” ကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး CNF သည္ အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ အခ်ိဳ႕ေသာျမိဳ႕မ်ားတြင္ အေျခစုိက္သည္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ (CAN) မွ တို္က္ခုိက္ေရး ရဲေဘာ္အနည္းဆံုး (၇၀) ဦးမွ် က်ဆံုးခဲ့ရသည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းတြင္ အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိက္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔သြားခဲ့သည္။ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး CNF သည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ ဆန္႔က်င္သည္။

ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF) သည္ ျပည္နယ္အဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈ ရပ္စဲေရးကုို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္္တုိ္က္ခုိက္္မႈရပ္စဲေရးကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၇ ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊ တစ္ျပည္လံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး (NCA) ကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

ေခါင္းေဆာင္                   – ပူဇင္က်ံဳး

CEC အဖြဲ႔ဝင္မ်ား—-

 

ပူဇင္က်ံဳး ဥကၠ႒
ပူထန္နန္းလ်ံထန္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ (၁)
ေဒါက္တာ လ်ံမႈန္းဆာေခါင္ ဒု-ဥကၠ႒ (၂)
ပူထင္နင္းကီး  ဒု-ဥကၠ႒ (၃)
ဆလုိင္းထလာေဟ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
ေဒါက္တာေရႊခါး ဒု- အတြင္းေရးမွဴး (၁)
ပူခြာအုတ္္လွ်ံ ဒု – အတြင္းေရးမွဴး (၂)
ပူသက္နီ ဒုု- အတြင္းေရးမွဴး (၃)

 

စစ္ဘက္ေရးရာ ——-

စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ –                       –  ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ Hteik Harin Ting Htaike

ဒု-စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ (၁)                 –  ဗိုလ္မွဴးႀကီးသန္းထြန္း

ဒုု-စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ (၂)                 –  ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဘိယက္လ်န္း

ႏုိင္ငံျခားေရးရာ                     – ပူးေပါလ္ဆက္ထ

Participation in the Peace Process

သေဘာထားစာတမ္း