Logo

Phone

(+95 9) 404253660

KNU

UNFC

UNFC (United Nationalities Federal Council   တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲံ႔အစည္းမ်ားေနာက္ဆံုးဖြဲ႔စည္းထားေသာ United Nationalities Federal Council (UNFC) ကိုု ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ UNFC ၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွာေအာင္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ ၁။ရခုိင္အမ်ိဳးသားေကာင္စီ-Arakan National Council (ANC) ၂။လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအရံုး -Lahu Democratic Union (LDU) ၃။ ကခ်င္ျပည္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ – Kachin Independence Organization (KIO) ၄။ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ -Karenni National Progressive Party (KNPP) ၅။မြန္ျပည္သစ္ပါတိ – New Mon State Party (NMSP) ၆။ ဝ […]

ကခ်င္ျပည္နယ္ ခရီးစဥ္
previous arrow
next arrow
Slider

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး-Karen National Union (KNU)၏ သမိုင္းအက်ဥ္း

ျဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရ၏ ေသြးခြဲအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးမရမီကာလကပင္ ကရင္လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ကရင္ျပည္ရရွိေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားေပၚေပါက္လာခဲ့ၾကသည္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အဂၤလန္ကျပန္လာျပီးေနာက္ ေအာင္္ဆန္း-အက္တလီ စာခ်ဳပ္ကုိထုတ္ျပန္လုိက္ေသာအခါ ဤစာခ်ဳပ္ထဲ၌ ကရင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ဘာမွ်ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ဤစာခ်ဳပ္သည္ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ ဘာအက်ိဳးမွ်ရရွိမည္မဟုတ္ဟု ခံယူျပီး ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္္ အစည္းအေဝးပြဲကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၃ ရက္မွ ၇ ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

၎အစည္းအေဝးပြဲကို ကရင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ (၁) ကရင္အမ်ိဳးသားအသင္း-Karen National Association(KNA)၊ (၂) ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသားအသင္း-Buddhist Karen National Association (BKNA)၊ (၃) ကရင္ဗဟုိအဖဲြ႔ -Karen Central Organization(KCO)၊ (၄)ကရင္လူငယ္အဖဲြ႔-Karen Youth Organization (KYO) တို႔မွ ေခါင္းေဆာင္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခ့ဲၾကသည္။ တက္ေရာက္လာေသာ ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး၏ သေဘာတူညီခ်က္အရ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားကို ကုိယ္စားျပဳသည့္ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး- Karen National Union (KNU)ကို ၁၉၄၇ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကသည္။

စတင္ဖဲြ႔စည္းလိုက္ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU)၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ

တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

(၁) ေစာစံဖိုးသင္ ဥကၠ႒
(၂) ဦးလွေဖ ဒုတိယ ဥကၠ႒
(၃) ဆရာသာထို အတြင္းေရးမွဴး
(၄) မန္းဂ်ိမ္းထြန္းေအာင္ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး
(၅) မန္းဘခင္ ဘ႑ာေရးမွဴး
(၆) ေစာဘဦးႀကီး အဖြဲ႔ဝင္
(၇) ေစာသာဒင္ အဖြဲ႔ဝင္
(၈) မန္းဝင္းေမာင္ အဖြဲ႔ဝင္
(၉) ဟန္တာသာေမႊး အဖြဲ႔ဝင္
(၁၀) မန္းဘဇံ အဖြဲ႔ဝင္
(၁၁) ေစာေက်ာ္စိန္ အဖြဲ႔ဝင္
(၁၂) ေဖာလ္ေအးျငိမ္း အဖြဲ႔ဝင္
(၁၃) ေစာစန္းေက အဖြဲ႔ဝင္
(၁၄) ေစာေအာင္ဝင္း အဖြဲ႔ဝင္
(၁၅) ဆစ္ဒနီလူနီ အဖြဲ႔ဝင္
(၁၆) ေစာစိန္တင္ အဖြဲ႔ဝင္
(၁၇) ေစာေအာင္ဝင္း အဖြဲ႔ဝင္

<!end table–>

ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္ကို သေဘာတူလက္ခံႏိုင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ေအာက္ပါေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ဖဆပလ အစိုးရထံ တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

(၁)
(က) လႊတ္ေတာ္တြင္ ကရင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မရရွိေသးသည့္ အင္းစိန္၊ပဲခူး၊ဟံသာဝတီ၊ ဖ်ာပံု၊ ထားဝယ္ႏွင့္ ျမိတ္ခရုိင္မ်ားအတြက္ ကရက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၇)ဦး တိုးေပးရန္။

(ခ) အစိုးရအဖြဲ႔႔ထဲတြင္ ကရင္ဝန္ႀကီး ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းပါဝင္ရန္။

(၂) လႊတ္ေတာ္အသစ္ဖဲြ႔စည္းရာ၌ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေရြးေကာက္ရာတြင္ ကရင္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅
ရာခိုင္ႏႈန္းပါဝင္ရန္။

(၃) ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ကို ယခင္အတုိင္း သီးျခားထားရွိရန္။

(၄) ကရင္ျပည္ေပးရန္ သေဘာထားရွိေၾကာင္း သေဘာတူလက္ခံရန္။

(၅) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ားတြင္ ကရင္လူဦးေရအခ်ိဳးအစားအလိုက္ ကရင္မ်ားကို ရာထူးေနရာမ်ားခန္႔ထားေပးရန္။

(၆) လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျပီးေနာက္တြင္ ကရင္လူမ်ိဳး၏ သန္းေခါင္စာရင္းကုိ ေကာက္ခံေပးရန္ တို႔ျဖစ္သည္။

အထက္ပါေတာင္းဆုိခ်က္(၆)ခ်က္အနက္ ဖဆပလ အစိုးရသည္ နံပါတ္(၆) တစ္ခ်က္တည္းကုိသာ သေဘာတူေသာေၾကာင့္ ေက်နပ္မႈမရွိသည့္အတြက္ ေစာဘဦးႀကီးသည္ ကရင္ေရးရာဝန္ႀကီးရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ရန္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ဖဆပလအစုိးရထံ တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့ျပီးေနာက္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး(KNU) ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေဝးကုိ ေခၚယူက်င္းပခဲ့သည္။ ထုိအစည္းအေဝးပြဲတြင္ ေစာဘဦးႀကီးႏႈတ္ထြက္မည့္ကိစၥကို သေဘာမတူသျဖင့္ KYO-ကရင္လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ မန္းဘခုိင္၊မန္းဝင္းေမာင္၊ေစာေက်ာ္စိန္၊ ေစာေအာင္ပ၊ေစာတင္စိန္ တို႔ႏွင့္အတူ KNU-ဥကၠ႒ ေစာစံဖုိးသင္လည္း အစည္းအေဝးခန္းမမွ ထြက္ခြာခဲ့ၾကသည္။ ေစာဘဦးႀကီး ကရင္ေရးရာဝန္ႀကီးရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ျပီးေသာအခါ ေစာဘဦးႀကီး၏ေနရာတြင္ ေစာစံဖိုးသင္က ကရင္ေရးရာဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဖဆပလအစုိးရအဖြဲ႔ထဲတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိ္င္ခဲ့သည္။

ဤအစည္းအေဝးႀကီးမွ KNU ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအား ေအာက္ပါအတုိင္း ျပန္လည္ဖဲြ႔စည္းခဲ့သည္။

စတင္ဖဲြ႔စည္းလိုက္ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU)၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ

ေစာစန္းေကသုဝဏၰတိုင္းသတင္းစာ အယ္ဒီတာ

(၁) ေစာဘဦးႀကီး ဥကၠ႒
(၂) မန္းေစာဘု ဒုတိယ ဥကၠ႒
(၃) ဆရာသာထို အတြင္းေရးမွဴး
(၄) မန္းဂ်ိမ္းထြန္းေအာင္ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး
(၅) မန္းဘခင္ ဘ႑ာေရးမွဴး
(၆) ေစာသာဒင္ စီးပြားေရးတာဝန္ခံ
(၇) ေစာဟန္တာသာေမႊး ပညာေရးတာဝန္ခံ
(၈) စေကာေမာေလး လူငယ္
(၉) ေစာေအာင္ဝင္း ျပန္ၾကားေရး
(၁၀)
(၁၁) ဦးဇန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
(၁၂) ေစာဘဲေလး လယ္ယာ
(၁၃) မန္းဘဇံ ကာကြယ္ေရး
(၁၄) မစၥစ္လူနီ ကရင္အမ်ိဳးသမီးအသင္း တုိ႔ပါဝင္ခဲ့သည္။

၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ(၁၄)ရက္ေန႔တြင္ ေကာ္သူေလး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ Kawthoolei Government Body (KGB) ကို ဌာနႀကီး(၇)ခုျဖင့္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ကာ ယခုလက္ရွိတြင္ ဌာန(၁၄) ခုရွိသည္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကို စတင္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ ေမာကုိ ကြန္ဂရက္တြင္ ျပည္နယ္ေပါင္းစုံ ျပည္ေထာင္စုကို အေျခခံသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကုိ တည္ေထာင္ရန္ မူဝါဒခ်မွတ္ခဲ့ျပီးေနာက္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး(KNU)သည္ ႏိုင္ငံေရးကုိျပႆနာကို စစ္ေရးနည္းျဖင့္ မေျဖရွင္ဘဲ ႏုိင္ငံေရးအရ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးနည္းလမ္ျဖင့္ အေျဖရွာရန္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ “ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး” ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ႀကိဳးပမ္းေဆာက္ရြက္ခဲ့ရာ —

(၁) ၁၉၄၉ခုႏွစ္ – ဦးႏုအစုိးရ ပထမအႀကိမ္

(၂) ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ – ဦးေနဝင္းအစုိးရ (အိမ္ေစာင့္အစုိးရ) တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္

(၃) ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ – ဦးေနဝင္းအစိုးရ (ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ) တြင္ တတိယအႀကိမ္

(၄) ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ – န အ ဖ စစ္အစုိးရတြင္ စတုတၳအႀကိမ္

(၅) ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ – န အ ဖ စစ္အစုိးရတြင္ ပဥၼအႀကိမ္

(၆) ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ – သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရတြင္ ဆ႒မအႀကိမ္ ————

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအျပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ တက္လာျပီးေနာက္ ၅-လအၾကာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏုိုုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) ခ်ဳပ္ဆိုေရးကုိ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ တရားဝင္ဖိတ္ေခၚကမ္းလွမ္းခ်က္ေၾကာင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိုိ (၂၀၁၂ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၇ ရက္ )ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကုိ (၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

(၇) ယခုလက္ရွိ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္လည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ဆဲ ျဖစ္သည္။

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး(KNU)၏ လက္ရွိ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္းမ်ား-

ေစာမူတူးေစးဖိုး ဥကၠ႒
ဖဒုိေစာကြယ္ထူဝင္း ဒုတိယ ဥကၠ႒
ဖဒုိေစာတာဒုိမူး အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္
ဖဒိုေစာတိ အတြင္းေရးမွဴး (၁)
ဖဒိုေစာလွထြန္း အတြင္းေရးမွဴး (၂)
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာေဂ်ာ္နီ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္
ေစာေဘာေက်ာ္ဟဲ ဒု – စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္
နယ္ေျမခရုိင္မ်ား- (၁) သထံု၊ (၂) ေတာင္ငူ၊ (၃) ေညာင္ေလးပင္၊
(၄) ျမိတ္-ထားဝယ္၊ (၅) ဖာပြန္၊ (၆) ဒူးပလာယာ၊ (၇) ဘားအံ

 

Economic liaison office

 1. Mawlamyine (22/11/13)
  2. Pa-an
  3. Yangon

Alliances: Karen armed groups

 

Liaison offices

 1. Kyakkyi, Bago Region – 9 Apr 12 – Saw Pah Khu
 2. Dawei, Tanintharyi Region – 12 Apr 12 – Gen. Pe Htoo
 3. Hpa-an, Karen State – 29 Sept 12 – Saw Shee Sho
 4. Hpayarthonesoe, Karen State – 15 May 12 – Gen. Edward
 5. Myawaddy, Karen State – 18 Aug 12 – Gen. Pah Ke’
 6. Thaton, Mon State – 5 Mar 13 – P’doh Tin Soe