Logo

Phone

(+95 9) 404253660

 

ပါတီအမည်
ကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
ပါတီအမည် (English)
Kayah State Democratic Party
ပါတီတည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့
၁၅-၅-၂၀၁၇
လာရောက်လျှောက်ထားစဉ် ပါတီအင်အား
ဦးဖိုးရယ် ပါ (၁၅) ဦး
ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့
၁၈-၇-၂၀၁၇
ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့
၄-၈-၂၀၁၇
ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့
၈-၉-၂၀၁၇
ခွင့်ပြုသည့် ပါတီအမှတ်စဉ်
အမှတ်စဉ် (၁၀၅)

ခွင့်ပြုသည့် ပါတီအလံ
၁၀ခွင့်ပြုသည့် ပါတီတံဆိပ်
၁၁ပါတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်စာရင်း
ဦးဖိုးရယ်(ဥက္ကဋ္ဌ)၊ ဦးသဲရယ်(အတွင်းရေးမှူး)
၁၂ပါတီနယ်မြေ
ကယားပြည်နယ်အတွင်း
၁၃ပါတီရုံးချုပ်တည်နေရာ
အမှတ်(၄၇)၊ ဟော်ကြီးလမ်း၊ မင်္ဂလာရပ်၊ လွိုင်ကော်မြို့၊ ကယားပြည်နယ်
၁၄ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း နှင့် ဖက်စ်

၀၉၇၈၀၅၃၉၈၀၆ (ဦးစောဒယ်နီယယ်)
၁၅ပါတီ၏ မူဝါဒလမ်းစဉ်များDownload PDF