Logo

Phone

(+95 9) 404253660

 

ပါတီအမည္အာခါအမ်ိဴးသားဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ
ပါတီအမည္(English)Akha National Development Party
ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႕၂၂-၄-၂၀၁၅
လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားစဥ္ပါတီအင္အားဦးထြန္းေအာင္ပါ(၁၅) ဦး
ပါတီလာေလွ်ာက္စဥ္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ဦးထြန္းေအာင္၊ ဦးအားလယ္
ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳသည့္ေန႕၁၅.၆.၂၀၁၅
ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႕၁၉.၆.၂၀၁၅
ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳသည့္ေန႕၈.၇.၂၀၁၅
ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီအမွတ္စဥ္အမွတ္စဥ္ (၉၃)
၁၀ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီအလံ
၁၁ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီတံဆိပ္
၁၂ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ဗဟိုအလုပ္္မႈေဆာင္စာရင္း
၁၃ပါတီနယ္ေျမရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း
၁၄ပါတီရံုးခ်ဳပ္တည္ေနရာအမွတ္(၃/၁၀)၊ (၃)လမ္း၊ မယ္ေခါင္ရပ္၊ တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္။
၁၅ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္Fax၀၉-၅၂၄၂၃၅၁၊ ၀၉-၂၅၀၂၀၈၈၁၆ (ဦးအားလယ္)
၁၆ပါတီ၏မူဝါဒလမ္းစဥ္မ်ား