Logo

Phone

(+95 9) 404253660

 

ပါတီအမည္
ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ
ပါတီအမည္(English)
Arakan National Party
ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႕
၈.၁၁.၂၀၁၃
လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားစဥ္ပါတီအင္အား
၃၀ ဦး
ပါတီလာေလွ်ာက္စဥ္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ဒုတိယေခါင္းေဆာင္
ဦးေအးသာေအာင္၊ ေဒါက္တာေအးေမာင္
ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳသည့္ေန႕
၁၃.၁.၂၀၁၃
ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႕
၂၇.၁.၂၀၁၄
ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳသည့္ေန႕
၆.၃.၂၀၁၄
ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီအမွတ္စဥ္
အမွတ္စဥ္ (၇၄)
၁၀ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီအလံ
၁၁ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီတံဆိပ္
၁၂ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ဗဟိုအလုပ္္မႈေဆာင္စာရင္း
၁၃ပါတီနယ္ေျမ

ျပည္ေထာင္စုတစ္ဝန္းလံုး
၁၄ပါတီရံုးခ်ဳပ္တည္ေနရာ
အမွတ္(၃၉၃)၊ လမ္းမၾကီး လမ္းမေတာ္ ေတာင္ရပ္ကြက္၊ စစ္ေတြျမိဳ႕၊ ရခိိုင္ျပည္နယ္။
၁၅ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္Fax
၀၉-၄၂၀၁၀၂၃၆၈(ဦးေအးသာေအာင္)
၁၆ပါတီ၏မူဝါဒလမ္းစဥ္မ်ား၀၉-၄၃၀၃၄၁၁၁ (ေဒါက္တာေအးေမာင္)