Logo

Phone

(+95 9) 404253660

 

ပါတီအမည္
ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ)
ပါတီအမည္(English)
Democratic Party (Myanmar)
ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႕
၃၀.၃.၂၀၁၀
လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားစဥ္ပါတီအင္အား
၂၀ ဦး
ပါတီလာေလွ်ာက္စဥ္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ဒုတိယေခါင္းေဆာင္
ဦးသုေဝ၊ ေဒၚသန္းသန္းႏု
ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳသည့္ေန႕
၂၉.၄.၂၀၁၀
ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႕
၁၁.၅.၂၀၁၀
ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳသည့္ေန႕
၂၀.၅.၂၀၁၀
ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီအမွတ္စဥ္
အမွတ္စဥ္(၆)


၁၀ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီအလံ
၁၁ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီတံဆိပ္
၁၂ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ဗဟိုအလုပ္္မႈေဆာင္စာရင္း
ဦးသုေဝ၊ ေဒၚသန္းသန္းႏု(တြင္း/မွဴးခ်ဳပ္)
၁၃ပါတီနယ္ေျမ
ျပည္ေထာင္စုတစ္ဝွမ္းလံုး
၁၄ပါတီရံုးခ်ဳပ္တည္ေနရာ
အမွတ္(၄၆၅)၊ သိမ္ျဖဴလမ္း၊ ဖို႕ေျမရပ္ကြက္၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႕ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၁၅ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္Fax
၀၉-၈၀၂၀၂၅၄၊ ၀၁-၅၄၁၆၄၉ (ေဒၚသန္းသန္းႏု)
၁၆ပါတီ၏မူဝါဒလမ္းစဥ္မ်ား
၀၉-၅၀၈၄၉၆၃