Logo

Phone

(+95 9) 404253660

 

ပါတီအမည္ကိုးကန္႕ဒီမိုကေရစီႏွင့္ညီညြတ္ေရးပါတီ
ပါတီအမည္(English)Kokang Democracy and Unity Party
ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႕ပုဒ္မ ၂၅ အရေလွ်ာက္ထားျခင္း
လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားစဥ္ပါတီအင္အားပုဒ္မ ၂၅ အရေလွ်ာက္ထားျခင္း
ပါတီလာေလွ်ာက္စဥ္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ဦးေလာ္ဆင္ကြမ္း၊ ဦးခင္ေမာင္ေအး
ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳသည့္ေန႕ပုဒ္မ ၂၅ အရေလွ်ာက္ထားျခင္း
ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႕၃၀.၄.၂၀၁၀
ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳသည့္ေန႕၇.၅.၂၀၁၀
ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီအမွတ္စဥ္အမွတ္စဥ္(၄)
၁၀ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီအလံ
၁၁ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီတံဆိပ္
၁၂ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ဗဟိုအလုပ္္မႈေဆာင္စာရင္းဦးထြန္းႏိုင္၊ဦးေဇာ္ထြန္း (တြင္းမွဴး-၁)
၁၃ပါတီနယ္ေျမရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း
၁၄ပါတီရံုးခ်ဳပ္တည္ေနရာအမွတ္(၂၆)ျမဝတီလမ္း၊ နယ္ေျမ(၅)၊ ရပ္ကြက္(၁)၊ လားရိႈးျမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္။
၁၅ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္Fax၀၉-၅၂၆၂၁၉၅(ဦးေလာ္ဆင္ကြမ္း)
၀၉-၆၇၀၀၉၇၁
၀၈၂-၂၄၆၂၇ (ဖက္စ္)
၁၆ပါတီ၏မူဝါဒလမ္းစဥ္မ်ား