Logo

Phone

(+95 9) 404253660

 

ပါတီအမည္ကရင္ျပည္သူ႕ပါတီ
ပါတီအမည္(English)Kayin Peoples Party (KPP)
ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႕၃၁.၃.၂၀၁၀
လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားစဥ္ပါတီအင္အား၁၆ ဦး
ပါတီလာေလွ်ာက္စဥ္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ဦးထြန္းေအာင္ျမင့္၊ ဦးေစာေစးဝါး (ေထြမွဴး)
ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳသည့္ေန႕၂၉.၄.၂၀၁၀
ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႕၁၂.၅.၂၀၁၀
ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳသည့္ေန႕၂၁.၅.၂၀၁၀
ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီအမွတ္စဥ္အမွတ္စဥ္(၉)
၁၀ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီအလံ
၁၁ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီတံဆိပ္
၁၂ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ဗဟိုအလုပ္္မႈေဆာင္စာရင္းဦးထြန္းေအာင္ျမင့္၊ ဦးေစာေစးဝါး(ေထြမွဴး)
၁၃ပါတီနယ္ေျမျပည္ေထာင္စုတစ္ဝွမ္းလံုး
၁၄ပါတီရံုးခ်ဳပ္တည္ေနရာအမွတ္(၆၃၂)၊ ဃ/၁၆၊ အာဇာနည္လမ္း၊ အမွတ္(၄)လမ္းမဆံု၊ ရပ္ကြက္(၅)၊ ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၁၅ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္Fax၀၉-၅၁၈၀၁၆၄၊ ၀၁-၆၁၁၆၁၂
၁၆ပါတီ၏မူဝါဒလမ္းစဥ္မ်ား

Party Details

ပါတီေရးရာမ်ား

 

 ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား