Logo

Phone

(+95 9) 404253660

 

ပါတီအမည္
လားဟူအမ်ိဳးသားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ
ပါတီအမည္(English)
La Hu National Development Party
ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႕

ပုဒ္မ ၂၅ အရေလွ်ာက္ထားျခင္း
လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားစဥ္ပါတီအင္အား
ပုဒ္မ ၂၅ အရေလွ်ာက္ထားျခင္း
ပါတီလာေလွ်ာက္စဥ္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္
ဦးက်ဟားရဲွ၊ ဦးေယာသပ္
ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳသည့္ေန႕
ပုဒ္မ ၂၅ အရေလွ်ာက္ထားျခင္း
ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႕
၂၃.၄.၂၀၁၀
ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳသည့္ေန႕
၂၉.၄.၂၀၁၀
ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီအမွတ္စဥ္
အမွတ္စဥ္(၃)
၁၀ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီအလံ
၁၁ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီတံဆိပ္
၁၂ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ဗဟိုအလုပ္္မႈေဆာင္စာရင္း
ဦးေယာသပ္၊ ဦးသက္ဝင္း(ေထြမွဴး)
၁၃ပါတီနယ္ေျမ
ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း
၁၄ပါတီရံုးခ်ဳပ္တည္ေနရာ
အမွတ္(၄၃)လမ္းသြယ္(၄)၊ ပါရမီလမ္း၊ ရပ္ကြက္(၁)၊ လားရိႈးျမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္။
၁၅ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္Fax
၀၉-၄၉၂၁၉၆၇၂(ဦးေယာသပ္)၊ ၀၈၂-၂၂၇၁၃၊ ၀၈၂-၂၃၁၀၆
၁၆ပါတီ၏မူဝါဒလမ္းစဥ္မ်ား