Logo

Phone

(+95 9) 404253660

 

ပါတီအမည္
လီဆူအမ်ိဳးသားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတတ္ေရးပါတီ(ဒူးေလးပါတီ)
ပါတီအမည္(English)
Lisu National Development Party (L.N.P.P)
ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႕
၁၄.၈.၂၀၁၃
လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားစဥ္ပါတီအင္အား
၁၇ ဦး
ပါတီလာေလွ်ာက္စဥ္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္
ဦးအားခီဒါ၀ူ
ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳသည့္ေန႕
၂၉.၁၀.၂၀၁၃
ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႕
၁၄.၁၁.၂၀၁၃
ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳသည့္ေန႕
၁၇.၁၂.၂၀၁၃
ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီအမွတ္စဥ္
အမွတ္စဥ္(၆၉)
၁၀ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီအလံ
၁၁ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီတံဆိပ္
၁၂ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ဗဟိုအလုပ္္မႈေဆာင္စာရင္း
၁၃ပါတီနယ္ေျမ
ျပည္ေထာင္စုတစ္၀န္းလံုး
၁၄ပါတီရံုးခ်ဳပ္တည္ေနရာ

အမွတ္(၁၈/၁၃)၊ ရမ္ပူရပ္ကြက္၊ ျမစ္ႀကီးနားျမိဳ႕နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္
၁၅ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္Fax
၉၀-၄၇၀၁၀၀၆၁၊ ၀၇၄-၂၈၁၉၂

၁၆ပါတီ၏မူဝါဒလမ္းစဥ္မ်ား