Logo

Phone

(+95 9) 404253660

 

ပါတီအမည္မြန္အမ်ဳးသားပါတီ
ပါတီအမည္(English)Mon National Party
ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႕၂၆.၄.၂၀၁၂
လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားစဥ္ပါတီအင္အား၁၅ ဦး
ပါတီလာေလွ်ာက္စဥ္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ဦးသက္လြင္၊ ဦးနိုင္စိုးျမနွင့္(ခ)နုိင္တိုက္ပြန္
ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳသည့္ေန႕၃၀.၅.၂၀၁၂
ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႕၇.၆.၂၀၁၂
ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳသည့္ေန႕၁၀.၇.၂၀၁၂
ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီအမွတ္စဥ္ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီအမွတ္စဥ္
၁၀ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီအလံ
၁၁ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီတံဆိပ္
၁၂ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ဗဟိုအလုပ္္မႈေဆာင္စာရင္းဦးနုိင္ေငြသိန္း၊ ေဒါက္တာ မင္းစိုးလင္း (ေထြ/မွဴး)
၁၃ပါတီနယ္ေျမျပည္ေထာင္စုတစ္၀န္းလံုး
၁၄ပါတီရံုးခ်ဳပ္တည္ေနရာအမွတ္(၁၈၁)၊ ရာဇာဓိရာဇ္လမ္း၊ ျမိဳင္သာယာရပ္ကြက္၊ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္။
၁၅ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္Fax၀၉-၄၉၈၀၇၇၇၇(ဦးႏုိင္စိုးျမႏွင့္)၊ ၀၅၇-၃၀၂၁၃၊ ၀၉-၄၉၈၀၁၅၈၁(ဦးႏုိင္စံလႈိင္)၊ ၀၉-၇၃၀၁၉၈၃၆(ဦးႏုိင္ေငြသိန္း)၊ ၀၉-၄၄၉၀၀၄၄၇၀။
၁၆ပါတီ၏မူဝါဒလမ္းစဥ္မ်ား