Logo

Phone

(+95 9) 404253660

ပါတီအမည္အမ်ိဴးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ပါတီ
ပါတီအမည္(English)National League For Democracy
ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႕၂၅.၁၁.၂၀၁၁
လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားစဥ္ပါတီအင္အား၂၁ဦး
ပါတီလာေလွ်ာက္စဥ္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ဦးတင္ဦး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳသည့္ေန႕၁၂.၁၂.၂၀၁၁
ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႕၂၃.၁၂.၂၀၁၁
ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳသည့္ေန႕၅.၁.၂၀၁၂
ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီအမွတ္စဥ္အမွတ္စဥ္(၄၇)
၁၀ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီအလံ
၁၁ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီတံဆိပ္
၁၂ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ဗဟိုအလုပ္္မႈေဆာင္စာရင္းေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးဥာဏ္၀င္း
၁၃ပါတီနယ္ေျမျပည္ေထာင္စုတစ္၀န္းလံုး
၁၄ပါတီရံုးခ်ဳပ္တည္ေနရာအမွတ္(၉၇/ခ)၊ အေနာက္ေရႊဂုံတိုင္လမ္း၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၁၅ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္Fax၀၉-၅၁၅၉၄၅၇(PSO)၊ ၀၉-၅၁၇၉၂၄၇(ဦးဥာဏ္၀င္း)၊ ၀၁-၅၅၅၁၅၆(ရုံးဖုန္း/Fax)
၁၆ပါတီ၏မူဝါဒလမ္းစဥ္မ်ား

ပါတီေရးရာမ်ား

 ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား