Logo

Phone

(+95 9) 404253660

 

ပါတီအမည္
ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ
ပါတီအမည္(English)
Shan Nationalities Democratic Party
ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႕
၈.၄.၂၀၁၀
လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားစဥ္ပါတီအင္အား
၁၅ဦး
ပါတီလာေလွ်ာက္စဥ္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ဒုတိယေခါင္းေဆာင္
ဦးစိုင္းအိုက္ေပါင္း၊ ဦးနယ္(လ္)ဆင္(ခ)ဦးေဆာင္ဆီ)
ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳသည့္ေန႕
၃.၅.၂၀၁၀
ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႕
၁၈.၅ ၂၀၁၀
ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳသည့္ေန႕
၂၆.၄၅.၂၀၁၀
ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီအမွတ္စဥ္
အမွတ္စဥ္(၁၅)
၁၀ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီအလံ
၁၁ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီတံဆိပ္
၁၂ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ဗဟိုအလုပ္္မႈေဆာင္စာရင္း
ဦးစိုင္းအိုက္ေပါင္း၊ ဦးစိုင္းလွေက်ာ္(ေထြ/မွဴး)
၁၃ပါတီနယ္ေျမ
ျပည္ေထာင္စုတစ္၀န္းလံုး
၁၄ပါတီရံုးခ်ဳပ္တည္ေနရာ
အမွတ္(၃၂၆)၊ ေတာင္ေက်ာင္းလမ္း၊ ျမိဳ႕မရပ္၊ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕၊ ရွွမ္းျပည္နယ္
၁၅ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္Fax
၀၉-၄၁၀၀၈၂၂၅၉(ဦးေစာယြန္းပိုင္)၊ ၀၉-၅၁၅၉၉၉၈၊ ၀၉-၂၀၂၁၃၅၈ (ဦးစိုင္းေမာင္တင္)၊ ၀၈၁-၂၀၂၀၆၄၊ ၀၉-၇၃၀၄၆၂၀၆(ဦးစိုင္းလွေက်ာ္)
၁၆ပါတီ၏မူဝါဒလမ္းစဥ္မ်ား