Logo

Phone

(+95 9) 404253660

 

ပါတီအမည္
ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီပါတီ
ပါတီအမည္(English)
Shan Nationalities League for Democracy
ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႕
၁၆.၃.၂၀၁၂
လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားစဥ္ပါတီအင္အား
၁၅ဦး
ပါတီလာေလွ်ာက္စဥ္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္

ဦးခြန္ထြန္ဦး၊ ဦးစိုင္းညြန့္လြင္
ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳသည့္ေန႕
၈.၅.၂၀၁၂
ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႕
၂၃.၅၂၀၁၂
ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳသည့္ေန႕
၁၂.၆.၂၀၁၂
ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီအမွတ္စဥ္
အမွတ္စဥ္(၅၆)
၁၀ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီအလံ
၁၁ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီတံဆိပ္
၁၂ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ဗဟိုအလုပ္္မႈေဆာင္စာရင္း
ဦးခြန္ထြန္ဦီး၊ ဦးစိုင္းညြန့္လြင္(ေထြ/မွဴး)
၁၃ပါတီနယ္ေျမ
ျပည္ေထာင္စုတစ္၀န္းလံုး
၁၄ပါတီရံုးခ်ဳပ္တည္ေနရာ
အမွတ္(၂၆)၊ ျပည္လမ္း၊ (၉)မို္င္၊ (၅)ရပ္ကြက္ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ။
၁၅ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္Fax

၀၉-၇၃၂၂၅၅၆၄ (ဦးခြန္ထြန္းဦး)၊ ၀၉-၇၃၂၄၁၅၈၇ (ဦးစုိင္းညြန္႕လြင္)
၁၆ပါတီ၏မူဝါဒလမ္းစဥ္မ်ား