Logo

Phone

(+95 9) 404253660

 

ပါတီအမည္တအာင္း(ပေလာင္)အမ်ိဳးသားပါတီ
ပါတီအမည္(English)Ta-Arng (Palaung)National Party
ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႕၈.၄.၂၀၁၀
လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားစဥ္ပါတီအင္အား၁၅ဦး
ပါတီလာေလွ်ာက္စဥ္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ဦးအိုက္မုန္း၊ဦးထြန္းေက်ာ္
ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳသည့္ေန႕၂၃.၄.၂၀၁၀
ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႕၁၄.၅.၂၀၁၀
ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳသည့္ေန႕၂၄.၅.၂၀၁၀
ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီအမွတ္စဥ္အမွတ္စဥ္(၁၂)
၁၀ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီတံဆိပ္
၁၁ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ဗဟိုအလုပ္္မႈေဆာင္စာရင္းဦးအိုက္မုန္း၊ဦးထြန္းေက်ာ္(ေထြ/မွဴး)
၁၂ပါတီနယ္ေျမျပည္ေထာင္စုတစ္၀န္းလံုး
၁၃ပါတီရံုးခ်ဳပ္တည္ေနရာအမွတ္(က/၁၁၀)ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း။ မဂၤလာရပ္၊နမ့္ဆန္ျမိဳ႕၊ရွမ္းျပည္နယ္။
၁၄ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္Fax၀၉-၂၀၀၃၅၄၁(ဦးမိုင္းအုဏ္းခိုင္)၊ ၀၉-၄၃၁၄၆၂၅၀၊ ၀၉-၆၇၁၂၀၅၁(ဦးအိုက္မုန္း)၊ ၀၉-၉၀၄၀၆၅၁။
ပါတီ၏မူဝါဒလမ္းစဥ္မ်ား