Logo

Phone

(+95 9) 404253660

 

ပါတီအမည္
တိုင္းလိုင္(ရွမ္းနီ)အမ်ိဴးသားဖြံ႔ျဖိဳးတိုဒတက္ေရးပါတီ
ပါတီအမည္(English)
Tai-Leng Nationalities Development Party(T.N.D.P)
ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႕
၂၀.၁.၂၀၁၂
လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားစဥ္ပါတီအင္အား
၁၈ဦး
ပါတီလာေလွ်ာက္စဥ္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ဒုတိယေခါင္းေဆာင္
ဦးေဌးေအာင္၊ ဦးေစာ၀င္းထြန္း
ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳသည့္ေန႕
၁၆.၂.၂၀၁၂
ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႕
၈.၃.၂၀၁၂
ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳသည့္ေန႕
၁၀.၅.၂၀၁၂
ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီအမွတ္စဥ္
အမွတ္စဥ္(၅၃)
၁၀ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီအလံ
၁၁ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီတံဆိပ္
၁၂ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ဗဟိုအလုပ္္မႈေဆာင္စာရင္း
ဥိးစိုင္းေဌးေအာင္၊ ဦးေစာအုန္းအုန္း(ေထြ/မွဴး)
၁၃ပါတီနယ္ေျမ
ျပည္ေထာင္စုတစ္၀န္းလံုး
၁၄ပါတီရံုးခ်ဳပ္တည္ေနရာ
တ-၂/၈၅ ျမိဳ႕သစ္(၁)ရပ္ကြက္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ျမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး။
၁၅ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္Fax
၀၉-၄၇၀၁၅၅၄၃(ဦးစိုင္းေဌးေအာင္)၊ ၀၉-၂၀၁၆၉၁၆(ဦးေစာ၀င္းထြန္း)။

၁၆ပါတီ၏မူဝါဒလမ္းစဥ္မ်ား