Logo

Phone

(+95 9) 404253660


ပါတီအမည္ “ဝ”ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ
ပါတီအမည္(English) Wa Democratic Party
ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႕ ၉.၄.၂၀၁၀
လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားစဥ္ပါတီအင္အား ၁၅ ဦး
ပါတီလာေလွ်ာက္စဥ္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ဦးခြန္ထြန္းလူ(ခ)ဦးထြန္းလူ၊ဦးစိုင္ေပါင္းနပ္
ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳသည့္ေန႕ ၂၆.၄.၂၀၁၀
ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႕၂၅.၅၂၀၁၀
ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳသည့္ေန႕၂.၆.၂၀၁၀
ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီအမွတ္စဥ္အမွတ္စဥ္(၂၉)
၁၀ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီအလံ
၁၁ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီတံဆိပ္
၁၂ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ဗဟိုအလုပ္္မႈေဆာင္စာရင္းဦးခြန္ထြန္းလူ(ခ)ဦးထြန္းလူ၊ဦးစိုင္ေပါင္းနပ္(ေထြ/မွဴး)
၁၃ပါတီနယ္ေျမရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း
၁၄ပါတီရံုးခ်ဳပ္တည္ေနရာအမွတ္(ဇ-၄/၇)၊သိန္းနီလမ္း၊ရပ္ကြက္(၈)၊လာ။ရႈိးျမိဳ႕နယ္၊ရွမ္းျပည္နယ္။
၁၅ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္Fax၀၈၂-၂၃၅၁၈၊၀၈၂-၂၃၈၆၁
၁၆ပါတီ၏မူဝါဒလမ္းစဥ္မ်ား

ပါတီေရးရာမ်ား

 ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား